Пръчиците на Кюизинер - математика нагледно!


Преди повече от 100 години Мария Монтесори развива идеята, че децата изначално нямат абстрактно, а само конкретно мислене. Това и създава големите предпоставки за неразбирането на математиката, буквите, знаците и други изображения – те не са нещо конкретно, а абстрактен знак. Монтесори обаче открива и друго – ако преходът от конкретно към абстрактно премине правилно, тогава и математиката, и четенето, и всичко останало може да бъде усвоено много по-лесно и много по-рано от обичайното разбиране на класическото образование (например четене на 5, умножение на 6 и т.н.).

Този преход от конкретно към абстрактно е и в основата на новата вълна интерес към ранното детско развитие – учене с неща, които можеш да пипнеш, да експериментираш и да опиташ. Пръчиците на Кюизинер онагледяват числата от 0 до 10. Те представляват пръчици с дължина и деление според числото, изписано в горната част. Бяло кубче изобразява 1. Червената пръчица е колкото 2 бели кубчета, сивата (с изписано 3 в горния край) – колкото 3 бели или 1 бяло и 1 червено. Усещате ли накъде вървим? Точно така – събиране! Изваждането работи по същия начин – лесно можем да проверим остатъка, като ги наложим една върху друга. Умножението става въпрос на подреждане, събирането на големи числа също се свежда до подреждане на кубчета! И детето може да види всичко, да го пипне, да нареди различни форми и конструкции и така подсъзнателно да усвоява, че 5 е повече от 2!

Пръчиците са много добър вариант да покажете на детето как има различни комбинации, които да дават един и същи резултат. Моят малък математик беше абсолютно шокиран, че 2 плюс 2 и 3 плюс 1 дава един и същи резултат. Но визуализирането веднага решава проблема!

Пръчиците са добър инструмент и за следване на модел, за подреждане на пирамиди и кубове, а наскоро ги пробвахме и като модел за езиково упражнение! Подредихме различни пръчици в линия – например 6, 5, 2, 7. После – трябва да имислим изречение, в което думите трябва да са с толкова букви, колкото показват пръчиците – „Кучето (6) скочи (5) на (2) леглото (7)“. Така възможностите стават все повече с порастването на детето. Докато то на 3 години брои до 10, на 4 вече може да събира и изважда, на 6 – да умножава и дели и т.н. И всичко това се случва, докато то работи с ръцете си – играе, строи къщи и мостове, брои и сортира по цвят.

Пръчиците са с чудесно приложение и за ученици – от 1 до 5 клас те имат постоянно нагледно приложение и могат да послужат за обяснение, онагледяване, за конструиране на задачи и проверка на резултат.

Предизвикват интерес и при най-малките – имат прекрасни (стандартни с други математически материали) цветове и провокират с различната си дължина. Могат да се комбинират с логическите кубчета, с карти със задачи и други материали. Също така успешно могат да се използват и за сортиране по цвят и за сложни, развиващи фината моторика конструкции. 

 Успешният старт на математиката е единствената правилна основа за здравото й разбиране в бъдеще. А в днешно време все повече се изяснява идеята, че децата ни имат неподозиран капацитет, стига да съумеем да тръгнем по правилния път към него. А правилните материали са едно от задължителните условия!