• Buni Super - Конструктор зайчета 8 бр.

Подходящ за първата конструктивна игра на детето с големи и удобни за хващане  части, подходящи за най-малките ръчички.

Чрез играта с цветните зайчета децата научават и диференцират основните цветове, заучават и употребяват лексика, свързана с цветовете; откриват съществени характеристики на обектите – цвят, „едно – много“, „еднакъв – различен“. Развиват зрително-моторната координация, започват да манипулират с предмети с по-висока степен на точност. Децата развиват уменията си за самостоятелна игра – затвърждават правилата за последователно изпълнение на действия; според възможностите на детето може да бъде комбиниран с двигателни игри и изпълнение на последователност от 3 и повече действия по инструкция.

 В този период децата започват да проявяват интерес към модели и последователности; могат да идентифицират същността на повтарящ се модел – базова редица от строителни блокчета , които се повтарят и да разширят  схемата  - червено/синьо/ червено/синьо/ червено/синьо/ - детето ще добави червено/синьо/; децата развиват логическото си мислене и въображение; насърчава се активната реч.

Играта може да бъде и лесен начин за въвеждане и затвърждаване на социални правила:

-         двамата с теб – възрастният направлява движението  на детето;

-         заедно с теб – възрастният подпомага движението на детето;


Buni Super - Конструктор зайчета 8 бр.

  • Модел DT135
  • Наличност В наличност
  • 26,50 лв.
  • Цена с ДДС : 19,00 лв.